MEDIA

TRIP HONG KONG - SHENZEN (23-27 JULY 2017) MR HERAINI & WIFE